BARNFOTBOLL ÄR FORTFARANDE EN TÄVLINGSIDROTT

Fotbollssäsongen närmar sig sitt slut det är dags att summera och utvärdera vad som spontant känns som en bra säsong.
Debatten i början av säsongen om tabellers vara eller icke vara i olika forum har visat sig obefogad i mångt och mycket däremot så verkar det finnas en missuppfattning hos framförallt föräldrar om vad som gäller när vi tävlar inom barnfotbollen.

Dags att söka UEFA A tränarutbildning 2018

Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till två tränarkurser på A-nivån om vardera 24 utbildningsplatser. Varje kurs består av fem utbildningstillfällen med sammanlagt 20 utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-A-Diploma".
Läs mer

Kommande möten

14/11
Riksdag kl 18 30
Målgrupp: fotbollsansvarig/-a, styrelse/ordförande, tränare m fl.
Anmälda föreningsfrågor ska vara oss tillhanda senast 170929.
Kallelse med anmälan och dagordning skickas ut senare.

4/12
Representantskap kl 18 30
Målgrupp: Föreningens ordförande eller vice ordförande.
Kallelse med fullmakt och dagordning skickas ut senare.

Årsmöte 28 februari 2018
Anmälda frågor och motioner ska vara oss tillhanda senast 171101

Höstens tränarutbildningar

Nu finns höstens tränarutbildningar öppna för anmälan.
Glöm inte att föreningen kan söka Idrottslyftsmedel, kontakta ansvarig i din förening.

Ny ordförande i DK

Roger Backlund

Vi hälsar Roger Backlund välkommen som ny ordförande i Domarkommittén och hans övriga kommittéledamöter. Roger är adjungerad i styrelsen med ansvar för domarfrågor.

Det ligger ett gediget jobb framför den nya kommittén som har som första prio att skapa gott samarbete och god dialog mellan förbund,förening, domarklubb och domarkåren. Genom att, som Roger säger, föra en öppen och konstruktiv dialog mellan alla delar av vår verksamhet och dela upp arbetet på fler händer där vi alla samarbetar och har samma mål ser vi med tillförsikt fram mot en spännande fotbollshöst.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter