Beslut om skärpta allmänna råd i Västernorrlands län

Beslut om skärpta allmänna råd i Västernorrlands län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Gävleborgs län och Västernorrlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i de båda länen har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Fler patienter med covid-19 vårdas i slutenvården inklusive intensivvården. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna, länsstyrelser och regionerna i länen, fattat beslut om att skärpta lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa utbrotten.

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs län och Västernorrlands län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Intresseanmälan

Vill du döma Futsal, säsongen 2020/21

Är du 16 år eller äldre, och sugen på att testa döma Futsal kontakta michaellie41@gmail.com

Utbildning består av teori under vecka 45.

För mer info och intresseanmälan kontakta michaellie41@gmail.com

Förbered er för att söka om kompensationsstöd från RF

Föreningar, förbered er på att söka kompensationsstöd från RF.
Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet ansvarar för fördelningen av pengarna och kommer att ha två ansökningsperioder för föreningar för Q3 respektive Q4. Den första ansökningsperioden, för det tredje kvartalet, kommer att inledas någon gång i mitten av oktober (datum sätts vid Riksidrottstyrelsens sammanträde 6-7 oktober).

För enskilda föreningar kan det vara bra att redan nu förbereda inför med sådant material som RF vill ha bifogat med ansökan, såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter samt att kunna redogöra för kostnadsbesparingar och eventuella bidrag som föreningen redan har fått under perioden.

Lär mer HÄR

18/9

Fredag 18/9 är Kansliet stängt.

Information från Uthyrningsbyrån ang. Nordichallen

Information från Uthyrningsbyrån ang. Nordichallen
Det blir två perioder i hallen.
Den första perioden från v 38 till v 49. 14 september till 6 dec.
Den andra perioden är den som normalt hallen är öppen. v 50 – v 11. 7 dec till 21 mars.
För den första perioden har vi ingen fördelning av tider. Alla är välkomna att boka in sig genom mail, telefon eller bokningsförfrågan på Interbook GO.


Visa fler nyheter
Visa alla nyheter