Arne Öhman trogen och saknad medarbetare

Det är med stor sorg som vi meddelar att vår hedersledamot Arne Öhman hastigt har lämnat oss och sin nära och kära.
Arne gjorde ett förtjänstfull arbete för fotbollen både inom förbundet och som Kubikenborgs IF's ordförande. Arne var aktiv ända fram till sin bortgång. Det är med värme vi minns Arne som alltid var glad och hade vänligt ord och ett skämt tillhands var gång man träffade honom.