FÖRENINGSUTVECKLINGSPROJEKT

April 2017

FÖRENINGSUTVECKLINGSPROJEKT

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt

Föreningen ansöker om att delta i Föreningsutvecklingsprojekt.
I projektet ingår följande moduler:

– Föreläsningar inom ledarskap och föreningsutveckling.
– Föreningsprocess kring Fotbollens Spela Lek och Lär och Riksidrottsförbundets anvisningar - Idrotten vill. Vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till.
– Nulägesanalys: Hur mår vår förening? Uppföljning.
- Framtidens förening, mera kunskap, vad påverkar oss, vilka trender finns mm, hur påverkar
det oss?
- Fotbollens Spela Lek och Lär, utbildning för dig som funderar på ledarskapet
- Föräldrautbildning Världens bästa förälder, gör det bättre själv om du kan.
- Idrottens föreningslära, grunden för styrelsearbete.
- Policy och värdegrundsprocesser verksamhetsidén, värdegrund, vision.
- Engagera flera. Skapa en långsiktigt plan hur man rekryterar, utvecklar och behåller ledare.
- Verksamhetsplan upprättande, revidering av befintlig.

Krav
Föreningen ska delta i minst fyra (4) moduler för att anses ha genomfört projektet.
Förening som söker Idrottslyft ska boka en föreningsprocess kring fotbollens Spela Lek och Lär/ Riksidrottsförbundets anvisningar med SISU Idrottsutbildarna under Idrottslyftsåret.

Vid återrapporten besvaras alla frågor och vad satsningen inneburit för föreningen.

Kostnad föreningsutveckling finansierat via Idrottslyftet

15.000.-

Avgår egen avgift för föreningen
(föreningen får faktura på beloppet)

10.000.-

Behållning för föreningen
(fyller föreningen inte kraven reduceras föreningens behållning)

5.000.-