ÖVRIGA PROJEKT

April 2017

ÖVRIGA PROJEKT

Föreningen kan söka Idrottslyft för egna projekt.

Projektansökan ska innehålla:
Syfte
Mål - målen ska vara enligt SMART specifika, mätbara, anpassningsbara, relevanta och tidsatta
Handlingsplan innehållande en budget för projektet
Vem är ansvarig och kontaktuppgifter
Presentation av hur projektet ska utvärderas

– Föreningsdomarutbildning, Minst en av föreningens ordinarie tränare ska delta.
– Integrationsprojekt
- Landslagets Fotbollsskola man kan söka för speciella insatser för satsningar på särskilda målgrupper, områden, rekrytering spelare och ledare, framför allt unga ledare.
– Interna utbildningsinsatser
- Alternativa träningsmöjligheter, ex. öppen träning. Drive in mm
- Ledarsatsningar, ungdomar, tjejer, integration.
– Barn o ungdomar med funktionsnedsättning
- Spelformer

- Ökad tillgång till anläggningar, skapa förutsättning för träning, tävling och spontanidrott för alla. Skapa förutsättningar för så många som möjligt, så länge som möjligt så bra som möjligt i en så bra miljö som möjligt.
Denna del riktar sig till de föreningar som ligger i samhällen med färre än 3000 innevånare och som har egen anläggning eller arrendeavtal. I satsningen ingår rådgivning och stöd genom Medelpads FF. För mer information ta kontakt med Owe Eliasson eller Göran Amund
– Annat...

Krav för att få ta del av Idrottslyft övriga projekt är att föreningen ska genomföra fotbollens Spela Lek o Lär/Riksidrottsförbundets anvisningar, Idrotten Vill och delta i MFFs föreningsutvecklings projekt.
Innan du gör din ansökan kontakta Gunnar Wallberg, 010-476 48 69, så får du råd och vägledning.
Vid återrapporten besvaras alla frågor och vad satsningen inneburit för föreningen.