SPELARUTBILDNINGSPLAN IL

April 2017

SPELARUTBILDNINGSPLAN IL

Spelarutbildningsplanen ska leda till en verksamhet som barn och ungdomar tycker är attraktiv. Vårt mål är att alla fotbollsföreningar har en spelarutbildningsplan som är väl genomarbetad och kommunicerad i föreningen.
Spelarutbildningsplan/upplägg

  1. Gemensamma träffar där föreningar erbjuds utbildning/erfarenhetsutbyte i Spelarutbildningsplanen.
  2. Inbjudan till föreningar där Medelpads FF/SISU Idrottsutbildarna kommer ut
    till föreningarna för utbildning för tränare/ledare i spelarutbildningsplanen. Utbildningen genomförs med inslag av teori o praktiska övningar.
  3. Föreningsträff i föreningen med utbildade instruktörer som utbildar tränare/ledare i spelarutbildningsplanen med inslag av teori och praktik. Instruktör kan ge kunskap, stöd och råd till föreningen för att skapa föreningens egna spelarutbildningsplan utifrån SvFF materiel.

Föreningen ska utse en ansvarig för spelarutbildningsplanen som är kontaktperson för sina utbildare mot Medelpads FF och SISU Idrottsutbildarna.

En handlingsplan ska formas för hur arbetet i föreningen med Spelarutbildningsplanen
ska genomföras.
Det egna arbete med spelarutbildningsplanen i förening, rapporteras som lärgrupper.
Handledarstöd efter behov teori/praktik, rapporteras som lärgrupper.

Föreningens ansvar/genomförande:

– Utse en ansvarig för spelarutbildningsplanen
- Föreningen ansvarar för att spelarutbildningsansvarig från förening skickar minst två (1+2)
ledare till de gemensamma träffarna, fortbildning/erfarenhetsutbyte.
– Kurslokal med tillgång till projektor, utbildningen visas som bildspel
- Fotbollsplan att tillgå för praktisk övningar
- Fika av enklare slag
- Bollar, västar & koner
- Arbetet redovisas och rapporteras som lärgrupper
- Kursmaterial föreningsansvarig ansvarar för att deltagare som inte redan har boken via Tränarutbildningen beställer den via Gunnar Wallberg

MFFs ansvar:
- Handledare/instruktörer
- Inbjudan till utbildning/fortbildning
- Projektor för bildspel (om det inte finns i föreningen)

Krav:


*
* Föreningen ska efter genomförande av utbildningen, inom 4 veckor från start, upprättat en handlingsplan och skicka in denna till MFF.Vid återrapporten besvaras alla frågor och vad satsningen inneburit för föreningen.

Kostnad
(finansieras via Idrottslyftet)

15.000.-

Avgår egen avgift för föreningen
(föreningen får faktura på beloppet)

10.000.-

Behållning för föreningen

5.000.-

(Fyller föreningen inte kraven reduceras föreningens behållning)