TRÄNARUTBILDNING IL

April 2017

TRÄNARUTBILDNING IL

Förening kan söka Idrottslyft för utbildningskostnader för ungdomstränare.
Utbildningar som ingår i SvFFs utbildningsstege:

Målvaktstränarutbildning C
(finansieras via Idrottslyftet)

1 800.   – Avgår egen avgift 200.-

Målvaktstränarutbildning B
(finansieras via Idrottslyftet)

3 000.   – Avgår egen avgift 400.-

C-Diplom (lagtränarutbildning)
(finansieras via Idrottslyftet)

2 500.   – Avgår egen avgift 400.-

B-ungdom (lagtränarutbildning)
(finansieras via Idrottslyftet)

5 000.   – Avgår egen avgift 800.-

Förening söker en summa motsvarande de antal ungdomstränare föreningen har för avsikt att utbilda. Medel beviljas utifrån antal Idrottslyft som inkommit till MFF. Utbetalning sker efter genomförd utbildning och betald kursavgift.

Syfte med att söka Idrottslyft för utbildning för barn och ungdomstränare är att barn och ungdomar leds av utbildade tränare/ledare som skapar en attraktiv verksamhet på barn och ungdomars villkor och stimuleras för ett livslångt idrottande. Vid återrapporten besvaras alla frågor och vad satsningen inneburit för föreningen.
Vid tveksamheter kontakta MFF/Gunnar.