Höstens möten

27/9
Ungdomsledarkonferens kl 18 30, konferensrum Bollen
Målgrupp: ungdomsansvarig eller annan styrelsemedlem med ansvar för ungdomsfotbollen.
14/11
Riksdag kl 18 30
Målgrupp: fotbollsansvarig/-a, styrelse/ordförande, tränare m fl.
4/12
Representantskap kl 18 30
Målgrupp: Föreningens ordförande eller vice ordförande.