BARNFOTBOLL ÄR FORTFARANDE EN TÄVLINGSIDROTT

Fotbollssäsongen närmar sig sitt slut det är dags att summera och utvärdera vad som spontant känns som en bra säsong.
Debatten i början av säsongen om tabellers vara eller icke vara i olika forum har visat sig obefogad i mångt och mycket däremot så verkar det finnas en missuppfattning hos framförallt föräldrar om vad som gäller när vi tävlar inom barnfotbollen.

En annan farhåga med att ta bort tabeller och inte kora segrare i cuper i åldrarna 12 år och yngre visade sig heller inte stämma. Det är roligt att se att antalet lag i våra cuper ökat, vilket är ett gott betyg till arrangerande föreningar. Cupen i sig är ett ypperligt tillfälle för barnen att öva på vad man lärt sig under träning, en glädjefylld samvaro för föräldrarna samt att den också genererar intäkter, inte bara till föreningen utan också till samhället i övrigt.

Det var kanske inte så självklart att antalet deltagande lag i cuper skulle öka – om man skulle tro på alla tyckanden, uttalanden och konsekvensanalyser från sk experter - efter det av svensk fotboll fattade beslut om att ta bort serietabeller och förbud att kora segrare i all tävlingsverksamhet för barn upp t o m 12 år. Noterbart är att föreningarna i Medelpads FF redan 2009 beslutade att slopa serietabeller i dessa åldrar. Bakgrunden till det enhälliga beslutet i november 2015 var fokus på fotbollsutveckling och de grundprinciper som bör gälla för 6-12-åringar som spelar barnfotboll, liksom vikten av att barnen ska leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Det i sin tur grundar sig delvis på forskning, men också på erfarenheter från flera andra progressiva fotbollsnationer i Europa, men framförallt på Barnkonventionen och att se verksamheten ur ett barnperspektiv. Beslutet är en del i ett omfattande reformarbete av barn- och ungdomsfotbollen, där införandet av nya spelformer, 3 mot 3, 5 mot 5 o s v, blir nästa steg.

Enligt dessa "proffstyckare" fick man helt plötsligt inte tävla och inte vinna matcher. Tyvärr kan man fortfarande höra en del kommentarer i samma anda – från de vuxna. Kommentarer, som vittnar om att man inte har riktig kunskap eller insikt i innebörden av beslutet. Varje match är en tävling i sig och tävlandet går ut på att vinna. Alla barn kämpar under matchen och gör sitt bästa - och matchen går ut på att vinnas. När de vinner blir barnen glada, när de förlorar blir de självklart besvikna, men ingen av barnen frågar efter hur de ligger till i tabellen eller frågar om man går till slutspel. Och man får räkna målen i matchen. Som sagt var – att påstå att man inte får tävla inom barnfotbollen faller på sin egen orimlighet. Inga barn uppmanas att skjuta utanför, ingen passar medvetet till en motspelare, inga målvakter släpper medvetet in bollen och efter matchen vet alla resultatet.

Vad vi inom svensk fotboll vill är att utveckla spelarna, utveckla färdigheter och spelförståelse i olika positioner i matcherna men också i träningen och matcherna ge lagkamraterna möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Fotboll är ett lagspel, där man tillsammans hjälps åt för att utvecklas och självklart för att vinna matchen. Därför ser vi inget egenvärde i att ackumulera resultaten från matcherna och göra serietabeller eller slutspel i cuper.

Det är så roligt höra barns kommentarer, som – "Nu får alla spela fler matcher". Likaså kommentarer från cupparrangörer som säger: "Det har aldrig varit så lugnt på cuper som i år, ingen hets - bara glädje"

Med dessa rader hoppas vi från Medelpads FF ha gett lite mer klarhet i beslutet från november 2015 att varje match i sig är ett tävlingstillfälle och avgörs antingen genom att någon vinner och förlorar eller att man spelar oavgjort.

Vill man veta mer kring detta och andra barnfotbollsfrågor kommer snart en digital version av Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL), den värdegrund och plattform från vilken svenskfotboll utgår när vi formar vår verksamhet.

Lena Wallgren, Ordförande Medelpads FF

Claes Nyman, Ordförande Tävlingskommittén i Medelpads FF