Kommande möten

14/11
Riksdag kl 18 30
Målgrupp: fotbollsansvarig/-a, styrelse/ordförande, tränare m fl.
Anmälda föreningsfrågor ska vara oss tillhanda senast 170929.
Kallelse med anmälan och dagordning skickas ut senare.

4/12
Representantskap kl 18 30
Målgrupp: Föreningens ordförande eller vice ordförande.
Kallelse med fullmakt och dagordning skickas ut senare.

Årsmöte 28 februari 2018
Anmälda frågor och motioner ska vara oss tillhanda senast 171101