Kommande möten

27/9
Ungdomsledarkonferens kl 18 30, konferensrum Bollen
Målgrupp: ungdomsansvarig eller annan styrelsemedlem med ansvar för ungdomsfotbollen.
(4/9 var sista dag att anmäla frågor från föreningen.)

14/11
Riksdag kl 18 30
Målgrupp: fotbollsansvarig/-a, styrelse/ordförande, tränare m fl.
Anmälda föreningsfrågor ska vara oss tillhanda senast 170929.
Kallelse med anmälan och dagordning skickas ut senare.

4/12
Representantskap kl 18 30
Målgrupp: Föreningens ordförande eller vice ordförande.
Kallelse med fullmakt och dagordning skickas ut senare.

Årsmöte 28 februari 2018
Anmälda frågor och motioner ska vara oss tillhanda senast 171101