Kallelse årsmöte

Medelpads Fotbollförbund kallar härmed till årsmöte.
Onsdag 28 februari 2018, start med mingel från 18.00, årsmötets start 18.30.
Plats: konferensrum Bollen, Nordichallen
Kallelse med fullmakt
Verksamhetsberättelse 2017

Väl mött