Svensk Fotbolls verksamhet under Corona - beslut, riktlinjer och råd

Svensk Fotbolls verksamhet under Corona - beslut, riktlinjer och råd

Allmänt

Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt.

Vårt fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighets beslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi utgår från rådande läge men har en organisation på plats för att kunna hantera förändringar så snabbt som det är möjligt.

Förbud mot sammankomster med mer än 500 deltagare

Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds.

Förbudet gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa detta beslut. SvFF, SEF och EFD har i samråd beslutat att de kommande matcherna i Svenska Cupen damer och herrar, samt slutspelsmatcherna i Svenska Futsalligan (SFL) herrar och Regionala Futsalligan (RFL) damer kommer att spelas utan publik.

Utan publik betyder i de aktuella fallen att funktionärer samt företrädare för myndigheter och media kommer att tillåtas närvara. Frågor kring biljetter köpta till matcherna hanteras av respektive arrangör.

Hur starten av det nationella seriespelet kommer att hanteras är ännu inte klart. SvFF, SEF, EFD och föreningarna för dialog kring detta. Regeringens beslut innebär också att landskampen Sverige-Ryssland den 28 mars kommer att spelas utan publik.

De som köpt biljett till Sverige-Ryssland får sina pengar tillbaka. Information om hur man går tillväga för att återlösa sin biljett kommer att publiceras i SvFF:s kommunikationskanaler så snart som möjligt.

Övriga matcher i förbundstävlingar

Tills vidare är utgångspunkten att övriga matcher i förbundstävlingar (i seniorfotboll ner till div.1, dam och div. 3, herr) ska genomföras.

Särskild bedömning kan behöva göras för nationella tävlingar där ungdomar deltar och där resande sker, t.ex. Ligacupen. Matcherna bör spelas utan publik, där arrangörerna särskilt ska beakta ansvaret för att minimera smittspridning samt kravet att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare. Utan publik betyder i de aktuella fallen att funktionärer samt företrädare för myndigheter och media kommer att tillåtas närvara.

Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

Matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher

När det gäller distriktstävlingar fattas beslut av berört SDF och vid föreningsarrangerade matcher (t.ex. lokala cuper) fattas beslut av resp. arrangör, men SvFF:s rekommendation är att dessa matcher tills vidare ska spelas.

Matcherna bör spelas utan publik, där arrangörerna särskilt ska beakta ansvaret för att minimera smittspridning samt kravet att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare.

Undantag kan göras för anhöriga till spelare (som skjutsar etc.). Tänk också på att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i föreningens aktiviteter eller matcher. Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

Förening bör överväga att inte delta i matcher som innebär utlandsresor eller längre resor inom landet.

Föreningar bör följa UD:s råd, se https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Träningsverksamhet

Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat. Det är viktigt att att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen.

Förening bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten kommer med förändrade rekommendationer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ Förening bör överväga att inte delta i samlingar som innebär utlandsresor eller längre resor inom landet.

Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.)

Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten – fattas beslut av berört förbund och förening.

SvFF:s skarpa rekommendation är att möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, ska skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens.

Detta gäller även årsmöten, där rådande extraordinära situation motiverar avsteg från vad som är reglerat i förbunds och förenings stadgar.

Frågor kring dessa riktlinjer

Varje förbund och förening har att själv förhålla sig till och fatta beslut utifrån rådande situation, där dessa riktlinjer ger vägledning. Om det finns frågor kring distriktstävlingar, vänligen kontakta ert disktriktsförbund. För frågor kring förbundstävlingar och SvFF:s verksamhet, kontakta ansvarig avdelning hos SvFF.