Svensk Fotbolls verksamhet under Corona - beslut, riktlinjer och råd

Svensk Fotbolls verksamhet under Corona - beslut, riktlinjer och råd

Uppdaterat 2020-03-25

Allmänt

Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighets beslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi utgår från rådande läge men har en organisation på plats för att kunna hantera förändringar så snabbt som det är möjligt.

Myndigheternas beslut och rekommendationer

Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa detta beslut.

Folkhälsomyndigheten har även har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndigheten har den 24 mars 2020 även lämnat särskilda rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/, där det bl.a. anges att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning därför bör fortsätta, men att aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att ta del av dessa råd.

Förbundstävlingar

SvFF, SEF och EFD har löpande samråd om vad myndigheternas beslut och riktlinjer innebär för det nationella serie- och cupspelet på elitnivå, och Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan, Elitettan och Svenska Cupen har skjutits på framtiden med målet att starta i slutet av maj eller början av juni.

Den 24 mars 2020 beslutade SvFF:s styrelse att Ettan spelas med start den 21 maj, men att seriestart senareläggs ytterligare om samhällsläget förvärras, samt att övriga lägre förbundsserier – division 2 herrar, division 3 herrar och division 1 damer – senareläggs till sommaren (start mitten av juni) och att dessa serier spelas som enkelserier med synkronisering mot distriktsserierna. Detaljfrågor kring exakt seriestart och spelordning återkommer till föreningarna i inledningen av april.

Matchspel i samtliga övriga förbundstävlingar skjuts upp tills vidare, vilket inkluderar distriktsungdomsturneringarna, ligacupen (där B-slutspel ställs in) och slutspelet i Svenska Futsalligan (SFL). SvFF återkommer, efter samråd med SEF, EFD och berörda föreningar, senast den 15 april med besked om hur dessa tävlingar ska hanteras. Så länge som slutspelet i SFL inte är slutfört är inte heller någon officiell SMsegrare korad.

Beslut och information om uppskjutna matcher, och planerad seriestart, uppdateras löpande på SvFF:s hemsida.

Matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att idrottens aktörer bör överväga att ställa in cuper, tävlingar och matcher om de innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Enligt myndigheten kan däremot lokala arrangemang genomföras som vanligt, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Varje SDF har enligt gällande stadgar och tävlingsbestämmelser mandat att fatta beslut om sin tävlingsverksamhet. SvFF:s rekommendation till SDF är att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Träningsmatcher bör därför kunna genomföras, men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten.

I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång fotbollen, men inte att genomföra tävlingsmatcher till varje pris. Därmed undviker man också diskussion och oro kring, och bedömningar av, om det är rimligt för en förening att spela tävlingsmatch om en eller flera spelare i laget uppvisar förkylningssymptom.

Om SDF väljer att starta upp tävlingsverksamheten som planerat, är det SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet, vid den prövning som görs, tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom.

I fråga om matcher för barn upp t.o.m. 12 år – d.v.s. där det varken sätts samman en tabell eller koras segrare – kan utgångspunkten vara att genomföra de lokala matcherna som planerat, dock alltid med iakttagande av myndigheternas aktuella råd och riktlinjer.

Om matcher och cuper genomförs ska arrangerande förening alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ som innebär bl.a. att

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.

• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Arrangerande förening ska också beakta Folkhälsomyndighetens information om mindre evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder, se https://www.regeringen.se/udsreseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. SvFF:s skarpa rekommendation är därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. UD:s avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Träningsverksamhet

Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/, som innebär bl.a. följande:

• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.

• Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin.

• Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

• Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

• Om aktivitet sker inomhus, begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna. • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter. • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder, se https://www.regeringen.se/udsreseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. SvFF:s skarpa rekommendation är därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. UD:s avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.)

Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten – fattas beslut av berört förbund och förening. SvFF:s skarpa rekommendation är att möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, ska skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens samt att man beaktar Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta gäller även årsmöten, där rådande extraordinära situation motiverar avsteg från vad som är reglerat i förbunds och förenings stadgar, se mer på RF:s hemsida https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Frågor kring dessa riktlinjer

Varje förbund och förening har att själv förhålla sig till och fatta beslut utifrån rådande situation, där dessa riktlinjer ger vägledning. Om det finns frågor kring distriktstävlingar, vänligen kontakta ert disktriktsförbund.

För frågor kring förbundstävlingar och SvFF:s verksamhet, kontakta ansvarig avdelning hos SvFF.