Uppdaterade Corona-riktlinjer

Hej på er
SvFF har uppdaterat sina riktlinjer och vi i MFF följer dessa. På länken finns dokumentet med hela riktlinjerna och nedan ett utdrag av den stora ändringen.
Att notera särskilt är att det öppnas för att förening i vissa fall kan släppa in publik om max 50 personer. Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering. Detta ligger i linje med den pågående diskussionen med regering och myndigheter om att öppna upp för mer publik, men vi har också fått många signaler från föreningar som på ett ansvarsfullt sätt vill kunna släppa in publik upp till 50-taket.
I väntan på eventuellt gehör från regeringen i frågan har vi från SvFF:s sida alltså valt att justera den tidigare gällande rekommendationen till svensk fotboll att genomföra alla matcher utan publik till att medge publik upp till taket 50 personer, detta så länge som övriga föreskrifter och rekommendationer kring smittspridning och social distansering kan upprätthållas. Obs. att detta ju inte innebär någon skyldighet för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje förening måste själv avgöra om man vill och, på ett ansvarsfullt sätt, kan bjuda in publik.
I SvFF:s uppdaterande riktlinjer anges bland annat följande:
- - - - - -
Undantag kan göras om matchen genomförs på en inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme och arrangerande förening kan säkerställa att
• åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer,
• åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
• trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
• åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
• hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna,
• samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen, samt
• utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler, samt
• följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar
- - - - - -
För att vara tydlig så är dessa regler väldigt svåra att hålla då vi spelar tex två 7 mot7 matcher på 1 11 mot 11 plan, Så se till att uppfylla dessa kriterier om ni ska ta in publik. Om man känner att man inte har möjlighet att uppfylla dessa kriterier så kan varje förening själv bestämma att inte ta in publik.
Med vänlig hälsning
Roger Magnusson
Medelpads Fotbollförbund