Utbildning

Nu erbjuder vi TRÄNARUTBILDNING A UNGDOM.
28-29/ samt 18-19/4 är utbildningsdagarna.


Anmäl er redan idag via FOGIS, begränsat antal platser.

Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning A ungdom vänder sig till alla ungdomstränare med ambition att leda och coacha sina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalite när det gäller träningsinnehåll och individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare.

Kursen består av 4 dagar á åtta timmar. Innan kursstart och mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.
Dagens unga spelare ställer höga krav på träningsinnehåll, coaching och individuell uppföljning och återkoppling. En noggrant planerad verksamhet med hög kvalitet i alla delar är ett måste för att uppnå bästa möjliga resultat.

Tränarutbildning A ungdom erbjuder en omfattande kursplanmed de senaste rönen inom fotbollspsykologi, fotbollsfys samt taktiska delar i spelet och tränarens coaching under match.
Kursinnehållet riktar sig i första hand till tränare för spelare i de övre tonåren, men är i högsta grad användbart för tränare som är ansvariga för yngre spelare.
Kursen utgör ett fullgott alternativ till UEFA Elite Youth A och har samma målsättning - att ge tränare möjlighet att stödja sina ungdomsspelare i deras utveckling och möta spelarnas krav på bästa möjliga träning, match och vägledning.