Ungdomsledarkonferens

UNGDOMSLEDARKONFERENS 23 SEPTEMBER 2019

Härmed kallas ni till 2019 års Ungdomsledarkonferens 23 september kl 18 30.

Er förening skall vara representerad av ordförande, ungdomsansvarig eller annan styrelsemedlem som har god kunskap om föreningens ungdomsverksamhet i övrigt så är alla intresserade ledare välkomna att delta.

Anmälan på kansli@medelpadsff.se