Certifierade grundskolor i Medelpad

Nedan skolor har certifierats av Medelpads Fotbollförbund att få bedriva fotbollsutbildning i grundskolan.

Certifieringen upphörde vårterminen 2016: Prolympia Sundsvall årskurs 7-9