Domaraktuellt

Kontakta oss:
Frågor och funderingar av akut karaktär gällande domarärenden, tex domare som inte infunnet sig till match el dyl, under tider som kansliet är obemannat då kan du ringa;
070-223 04 13
Frågor och/eller synpunkter av icke brådskande typ anmäler du till kansliet på medelpads.ff@vnidrott.rf.se eller 060-56 61 66 under våra ordinarie telefontider.

Svenska Spel F-19 Domarinfo


Föreningsdomarkurser
Intresserad av att att döma 5 & 7-mannafotboll?
Kontakta Gunnar Wallberg på SISU 010-476 48 69 gunnar.wallberg@vnidrott.rf.se
*************************************************

Planerade föreningsdomarutbildningar 2018

18 mars: IFK Timrå genomförd
17 april: Selånger FK, Cafeterian -OBS nytt datum!
19 april: Essviks AIF
25 april: Matfors IF
25 april: Alnö IF

//////////////////////////////

Steg 1 - grundkurs för fotbollsdomare
Läs inbjudan NOGA så att du vet vad som gäller för denna utbildning.
Intervjuer genomförda, kallelse är skickad till antagna på angiven e-postadress.
Om/när ny utbildning tillkommer visas inbjudan på denna plats.

Fogis gäller som kallelse och inställelse till match inom samtliga serier i Medelpad. Det är hemmalagets/ansvarig för sammandragets ansvar att Fogis är uppdaterat med rätt uppgifter.

Hjälp i din träning
Ljudfil intervaller

Regelprovsgeneratorn

Information från Medelpads Domareklubb

Varför ska man tillhöra en domarklubb?

Som nämndes i samband med årsmötet så är vi en "fackförening" för er domare. Vi är en domarklubb som verkar för att tillgodose alla våra domare-från nybörjare till elitdomare på bästa tänkbara sätt.

Klubbens verksamhet syftar till att tillvarata och främja domarnas gemensamma intressen. Detta försöker vi i styrelsen göra på en mängd sätt, allt ifrån att arrangera träningstillfällen, förhandla lokala domararvoden, stötta enskilda dom...are i deras utövande och ta fram domarkläder, till att arrangera resor, föreläsningar och andra trevliga tillfällen där domare på olika nivåer träffas och utbyter erfarenhet.

Medlemsavgiften är 300:-/år och då är fördelningen 250:- till domarklubben och 50:- till utbildningsfonden. Avgiften betalas in innan säsongen startar.

För att bli medlem i MDK så bör du vara / eller ha varit fotbollsdomare, självklart är såväl aktiva som passiva medlemmar varmt välkomna.

Frågor eller andra funderingar kontakta ordförande Anton Sjöberg 070-581 88 72

PG 4957345-4 (Glöm inte att skriva vem som betalar)