Domarersättning

FÖRESKRIFTER GÄLLANDE DOMARARVODEN I MEDELPAD

Domarkvittens Excel
Nytt kvitto där även antal körda km ska redovisas som underlag för reseersättning alternativt om kollektivtrafik nyttjats anger man kostnaden man haft för biljett.

Domarersättningar 2020