Domarersättning

FÖRESKRIFTER GÄLLANDE DOMARARVODEN I MEDELPAD

Domarkvittens Excel
Nytt kvitto där även antal körda km ska redovisas som underlag för reseersättning alternativt om kollektivtrafik nyttjats anger man kostnaden man haft för biljett.

Domarersättning Fotboll 2018, Futsal 2018/2019