Styrelsen

Ordförande
Lena Wallgren
Harstigen 15
856 43 Sundsvall
070-533 25 12
fax 060-66 29 90
lenawallgren1@gmail.com

Vice ordförande
Göran Norberg ordf Utvecklingskommittén
ansv för Förbundskaptenerna
Rörvägen 56
860 30 Sörberge
060-57 03 77
070-652 48 97
goran.norberg@ramboll.se

Claes Nyman ordf Tävlings-, Ekonomikommittén och Disciplinutskottet
Tomtegränd 8A
856 42 Sundsvall
060-10 12 89 b
070-312 85 35
nymanclaes@hotmail.com

Carl-Olof Fröberg ordf Marknadskommittén
Fyrväpplingsvägen 8
863 31 Sundsbruk
060-52 69 46 b
070-581 62 89
froberg@sundsbruk,se

Göran Amund, ordf Anläggningskommittén
Ekvägen 1
865 31 Alnö
070-648 01 10
goramu@hotmail.com


Roger Backlund, ordf Domarkommittén
Sörhulivägen 5
857 35 Sundsvall
070-228 22 27
rogge_54@hotmail.com

Roger Magnusson, adj Sekreterare,
060-56 61 66roger.magnusson@vnidrott.rf.se

Johan Nikula, ledamot