Utmärkelser

För ledare verksamma inom Medelpadsfotbollen kan föreningen ansöka om utmärkelser från Medelpads FF och Svenska FF. Angivna kvalificeringsår utgör normalt minimikrav för erhållande av utmärkelse. De högre utmärkelserna utdelas normalt vid förbundens årsmöten, men kan även utdelas vid föreningen eget jubiléum eller dylikt.

Utmärkelser Medelpads FF

Utmärkelser Svenska FF