Idrottslyftet 2016

Att söka medel från Idrottslyftet - en hjälp på vägen

För att få söka Idrottslyft så måste man genomgå en introduktion som tillhandahålls av MFF / Gunnar Wallberg, man måste ha gjort återrapportering föregående år.
Idrottslyftet söks i Idrottonline under Medelpads Fotbollförbund.

Återrapportering, efter genomförda Idrottslyft skall föreningen skyndsamt återrapportera i Idrottonline utifrån den mall som är. Mycket viktigt att man besvarar samtliga frågor korrekt och inte utelämnar något i återrapporten. Vid tveksamheter kontakta Gunnar Wallberg 010-476 48 69 / gunnar.wallberg@vnidrott.rf.se eller MFF´s kansli 060-56 61 66, det underlättar både ert och vårt arbete om det blir rätt från början.

Idrottslyftet folder 2016

Presentation som användes vid lunchinformationen den 27/1

Gå direkt till Idrottonline
(inloggning via hänglåset uppe till höger)

Färdiga paket att använda sig av nedan

Föreningsutvecklingsprojekt

Övriga projekt

Spelarutbildningsplan

Tränarutbildning