Idrottslyftet 2017

Att söka medel från Idrottslyftet - en hjälp på vägen

För att få söka Idrottslyft så måste man genomgå en introduktion som tillhandahålls av MFF / Gunnar Wallberg, man måste ha gjort återrapportering föregående år.
Idrottslyftet söks i Idrottonline under Medelpads Fotbollförbund.

Återrapportering, efter genomförda Idrottslyft skall föreningen skyndsamt återrapportera i Idrottonline utifrån den mall som är. Mycket viktigt att man besvarar samtliga frågor korrekt och inte utelämnar något i återrapporten. Vid tveksamheter kontakta Gunnar Wallberg 010-476 48 69 / gunnar.wallberg@vnidrott.rf.se eller MFF´s kansli 060-56 61 66, det underlättar både ert och vårt arbete om det blir rätt från början.

Idrottslyftet folder 2017

Gå direkt till Idrottonline
(inloggning via hänglåset uppe till höger)

Färdiga paket att använda sig av nedan

Föreningsutvecklingsprojekt

Övriga projekt

Spelarutbildningsplan

Tränarutbildning