Vi erbjuder minst tre föreningsutvecklingsträffar med Gunnar Wallberg SISU Idrottsutbildarna där er förenings behov tas i beaktande. Någon från föreningsstyrelsen ska representera. I paketet ingår även föreläsningar, erfarenhetsutbyten och utvärderingar.

Kontakta Gunnar 010-476 48 69 för mer information