Anlita MFF-instruktörer som kommer till föreningen och håller Tematräning.
Tematräningarna är tillgängliga för Trestegsanknutna föreningar att utnyttja.

Kontakta Stefan Larsson på MFF:s kansli 060-56 61 66 för mer information.