Fotboll i gymnasieskolan,

NIU -Elitfotbollsgymnasium

Sundsvalls Gymnasium har fått rätten att bedriva NIU i bla. fotboll.
NIU är en Elitfotbollsutbildning för dig som tänker söka till gymnasiet och verkligen vill satsa på fotbollen!
Du får betyg i kurser under ämnet Specialidrott Fotboll.
Specialidrott får bara ges på skolor som fått NIU Godkänt av både förbunden och Skolverket.

Vill du läsa mer om vad SvFF säger om NIU & LIU klicka här

På Sundsvalls Gymnasium så får du möjlighet att kombinera dina gymansiestudier med Elitfotbollsträning tre pass i veckan i kombination med vilket program du vill ur Sundsvalls Gymnasiums breda utbud.

Eftersom det är många som söker NIU-foboll och platsantalet är begränsat till 20 kommer vi ha ytterligare en fotbollsgrupp LIU.
Skillnaden blir att eleverna får betyg i kurserna Idrott och hälsa.- specialicering 1 och 2.

Anmälan gör du här senast 1 december 2016 till NIU:
https://secure.webforum.com/form/sundsvallsgymnasium/form.asp?sid=206510632

Anmälan gör du här senast 2 februari 2017 till LIU:
https://secure.webforum.com/form/sundsvallsgymnasium/form.asp?sid=744964151

För mer information ring någon av instruktörerna:
Benny Matsson, 070-5533026
Fredrik Carström, 073-8122573