P 04

Ett förtydligande gällande vilka spelare som vi ämnar arbeta vidare med under våren. Utifrån följande kompletterande lista så kommer kallelse till träning, match osv. gå till den enskilde spelaren, när personinformation blivit delgiven oss, samt kallelse via Medelpads FF:s hemsida. Om någon av följande spelare skulle av eget val välja att inte medverka, fordras ett meddelande till någon av följande DFK:s snarast;

Fredrik Karlström – 070 520 02 05

Mikael Kotermajer – 070 030 65 55

Joakim Strömblad – 070 207 10 98

Vid eventuella frågor så hänvisas dessa till MedelpadsFFp04@gmail.com alt. till ovan

Truppen till Junsele

1 Masoud Saado
12 Leo Hedström
2 Reza Nourozi
3 Amir Paianda
4 Gustav Lindgren
5 Gaaj Laurin
6 Mille Blomqvist
7 Ludvig Berström-Sundelin
8 Babu Nian
9 Johan Bengtsson
10 Alexander Larsson
11 Isak Sandin Lundgren
13 Ismail Mohammed
14 Leo Cedergren
15 Theo Lerstrand
16 Emil Björk
17 Ali Kamal
18 Ruben Kruse
19 Ove Öst
20 William Häglund

Förbundskapten P 04
Fredrik Karlström, fredrik.karlstrom23@gmail.com, 070-520 02 05
Mikael Kotermajer, m_kotermajer@hotmail.com, 073-030 65 55
Målvaktsinstruktör Joakim Strömblad, joakim.stromblad@gmail.com, 070-207 10 98
Med vänllig hälsning
Göran Norberg
Ordförande Utvecklingskommittén