Tipselitprojektet

ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN AB SVENSKA SPEL OCH SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 

Syftet är att utveckla svensk elitfotboll genom en målmedveten satsning på unga talanger i åldrarna 16-19 år. Projektet har med goda erfarenheter pågått sedan 1992.

AB Svenska Spel tillskjuter medel och Svenska Fotbollförbundet administrerar projektet. Kriterier för deltagande i projektet har utarbetats gemensamt av Svenska Fotbollförbundet och AB Svenska Spel.

Tipselit flick

Tipselit pojk