Tävlingsfrågor

Aktuell tävlingsinformation säsongen 2018

Senior

Föreskrifter div 2 damer norrland 2018

Arbetsunderlag för beslut om upp- och nedflyttning i seniorserierna

Barn & Ungdom

Se även meny till vänster!

I all ungdomsfotboll rekommenderar vi att du använder digitaldomarrapport i Fogis. För detta krävs att spelaren medgivit registrering i Fogis för att man ska kunna lägga in spelaren, kontakta din Fogisadministratör i din förening för att få veta mer!
Alternativet är att tanka hem en Excelfil så du kan fylla i förteckningen till ungdomsmatchen

Spelare- och ledareförteckning

FOGIS-manual för digitala domarrapporter (Word-dokument, 1,6 MB)