Tävlingsfrågor

Aktuell tävlingsinformation säsongen 2018

Senior

Föreskrifter div 2 damer norrland 2018

Arbetsunderlag för beslut om upp- och nedflyttning i seniorserierna

Barn & Ungdom

Spelordning ungdomsserier div 5-10 2018 (sammandrag)
Övriga serier hittas här eller via Fogis
Detta dokument kommer inte att uppdateras, aktuell information finns alltid på hemsidan eller Fogis.

Föreskrifter ungdom 2018

Se även meny till vänster!

I all ungdomsfotboll rekommenderar vi att du använder digitaldomarrapport i Fogis. För detta krävs att spelaren medgivit registrering i Fogis för att man ska kunna lägga in spelaren, kontakta din Fogisadministratör i din förening för att få veta mer!
Alternativet är att tanka hem en Excelfil så du kan fylla i förteckningen till ungdomsmatchen

Spelare- och ledareförteckning

FOGIS-manual för digitala domarrapporter (Word-dokument, 1,6 MB)