Amatörlån

Medelpads FF har godkänt följande lån av amatörer med dubbel bosättning 2020 till:

Föreskrifter utlåning av amatör med dubbelbosättning