Föreskrifter

Senior:
Lag med lägst serietillhörighet har hemmamatch.
(Möts två lag från samma serie gäller lotten.)
7 avbytare får anmälas till varje match, rullande byten gäller i DM, alla byten skall alltid ske vid mittlinjen. Samtliga spelare som är upptagna på laguppställningen har deltagit i matchen.
Endast av föreningen registrerade spelare får delta.
Vid oavgjort resultat tillgrips förlängning med 1 x 15 min.
Därefter tillgrips straffar enligt FIFA´s regler.

Ungdom:
Max 3 avbytare f��r användas.
Överåriga spelare får ej delta i DM. Endast av föreningen registrerade spelare får delta.
Vid oavgjort resultat tillgrips förlängning med 1 x 15 min.
Därefter tillgrips straffar enligt FIFA´s regler.
Matchtid 1/8- och 1/4-finaler
F/P 17  2 x 30 min 11 mot 11 
F/P 15  2 x 30 min 11 mot 11 
F/P 14  2 x 30 min 9 mot 9
F/P 13 2 x 30 min 9 mot 9
Matchtid 1/2- och finaler
F/P 17  2 x 45 min 11 mot 11 
F/P 15  2 x 40 min 11 mot 11 
F/P 14  2 x 35 min 9 mot 9
F/P 13 2 x 35 min 9 mot 9

Brott mot Representationsbestämmelserna medför diskvalifikation oberoende i vilken form DM anordnas.