Föreskrifter

Senior:
Lag med lägst serietillhörighet har hemmamatch.
(Möts två lag från samma serie gäller lotten.)
7 avbytare får anmälas till varje match, rullande byten gäller i DM, alla byten skall alltid ske vid mittlinjen. Samtliga spelare som är upptagna på laguppställningen har deltagit i matchen.
Endast av föreningen registrerade spelare får delta.
Vid oavgjort resultat tillgrips förlängning med 1 x 15 min.
Därefter tillgrips straffar enligt FIFA´s regler.

Ungdom:

FÖRESKRIFTER DM UNGDOM 2019

Medelpads FF hälsar välkommen till DM för ungdomar 2019.

Spelschema återfinns på hemsidan och i Fogis.

MFF har bokat samtliga spelplaner och står initialt för samtliga kostnader avseende planhyror och domare. Kostnadsfördelning sker i efterhand mellan deltagande lag.

Vi jobbar på att det kommer att finnas kiosk och speaker på plats under de olika speldagarna på respektive anläggning.

DM spelas enligt följande föreskrifter;

Max 5 avbytare får användas i 9 mot 9.

Max 7 avbytare får användas i 11 mot 11.
Överåriga spelare får ej delta i DM. Endast av föreningen registrerade spelare får delta.
Vid oavgjort resultat tillgrips straffar enligt FIFA´s regler.

Matchtid i DM
F/P 17  2 x 45 min 11 mot 11

F/P 16  2 x 45 min 11 mot 11
F/P 15  2 x 40 min 11 mot 11 
F/P 14  3 x 25 min 9 mot 9                              spelas på stor 9m9
F/P 13  3 x 25 min 9 mot 9                              spelas på liten 9m9

Brott mot Representationsbestämmelserna medför diskvalifikation.

Vid kollision med seriematch äger DM företräde, dvs seriematch skall flyttas. Undantaget P 17 där deltagande lag kontaktar MFF för diskussion av matchdag vid ev kollision med match i U 16-19 serie.

Fotbollshälsningar

MEDELPADS FOTBOLLFÖRBUND TK

Brott mot Representationsbestämmelserna medför diskvalifikation oberoende i vilken form DM anordnas.