Kombinationslag i seriespel 2018

Följande seniorlag i seriespelet har avtal om kombinationslag:
Östavalls IF med Torpshammars IF herrar

Inom MFF gälle för senorier:
Föreningar kan efter gjord framställan få tillstånd att delta i tävlingsspel med kombinerade lag. Framställan ska ha inkommit till MFF i god tid innan serielottning och fastställande av serie.
Kombinerade lag får förekomma i samtliga serietävlingar inom distriktet. Kombinerade lag får inte delta i DM.
Den först nämnda föreningen i kombinerat lag är administrerande förening och det föreningsnummer som används för laget. Kombination är endast möjligt mellan två föreningar.
Inom MFF gäller för ungdomar:
Kombinerade lag får förekomma i samtliga serietävlingar inom distriktet. Kombinerade lag får inte delta i DM.
Ansökan om samarbetsavtal ska ske i god tid före seriestart till MFF innehållande uppgifter om vilka föreningar avtalet omfattar, kan vara fler än två, vilka divisioner samarbetet gäller, vem som står som ansvarig för kombinationen, samt vara undertecknade av firmatecknare från samtliga berörda föreningar. Förteckning över samtliga spelare som omfattas av avtalet skall bifogas vid ansökan.