Beställning av övergångshandlingar

Övergångar hanteras numera elektroniskt via FOGIS.
I de fall detta ej är möjligt ex. icke amatörs övergång så kan ni beställa pappershandlingar enligt nedan.
Övergångshandlingar skickas per post genom att beställa via kansli@medelpadsff.se . Notera önskat antal samt mottagaradress i ert mail. Faktura skickas till föreningen i efterhand.
Observera att elektronisk övergång (Nationell) kostar 250.- istf. 300.-
Övergångshandling - Nationell 300:-
Övergångshandling - Internationell 500:-
Övergångshandling - Kollektiv 300:-

Medelpads FF påminner om att nya övergångsbestämmelser gäller från 2004-11-15.
Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas:
- Spelare som under ett kalenderår uppbär skattepliktig ersättning om lägst 3 000:- är att betrakta som icke-amatör (§ 1.4.2).
- Icke-amatör skall ha ett skrivet avtal med sin förening (§ 4.1).
- För icke-amatör kan registrering av övergång till annan förening bara ske under tiden 15/11 - 31/3 och 1/7 - 31/8 (§ 2.2).
- För amatör inrättas en frimånad under perioden 15/11 - 15/12. Under den perioden kan spelaren övergå till annan förening utan att moderföreningen kan stoppa övergången. För resten av året gäller att övergång bara kan ske om föreningarna träffar en överenskommelse (§ 2.3).
- Notera att vid en frimånadsövergång är den nya föreningen skyldig att skriftligen underrätta moderföreningen om att spelaren har för avsikt att byta förening (§ 8.1).
- Eventuella avtal som begränsar en amatörspelares rätt att byta förening under frimånaden är ogiltigt (§ 8.6).