Tävlings- och Representationsbestämmelser

Bestämmelser 2018

Representationsbestämmelser med lokala tillägg 2018

Tävlingsbestämmelser med lokala tillägg 2018

Mål- och riktlinjer för ungdomsfotbollen 2018

SvFF nytt reglemente för förmedlare
Observera att detta reglemente träder i kraft den 15 juni 2018. Samtidigt upphör SvFF:s Reglemente för förmedlare, fastställt av Förbundsstyrelsen den 11 december 2014.