Tävlings- och Representationsbestämmelser

Bestämmelser 2020

Representationsbestämmelser med lokala tillägg 2020

Tävlingsbestämmelser med lokala tillägg 2020

Mål- och riktlinjer för ungdomsfotbollen 2020

SvFF nytt reglemente för förmedlare
Observera att detta reglemente träder i kraft den 15 juni 2018. Samtidigt upphör SvFF:s Reglemente för förmedlare, fastställt av Förbundsstyrelsen den 11 december 2014.