Tränarutbildning A Ungdom, 2018-05-19 kl. 08:30 t.o.m. 2018-06-03 kl. 17:00

Utbildning
Tränarutbildning A Ungdom
Plats
Scandic hotell Nord & HK-vallen Sundsvall
Arrangör
Medelpads Fotbollförbund
Startdatum
2018-05-19 kl. 08:30
Slutdatum
2018-06-03 kl. 17:00
Antal platser
24
Avgift
4 200,00 SEK
Utbildningsansvarig
Tommy Lerstrand, tommylerstrand@gmail.com
Sista anmälningsdag
2018-04-25
Instruktör
Pernilla Karlsson
Tommy Lerstrand
Mikael Häggkvist
Beskrivning

SvFF:s utbildnings- och utvecklingsavdelning lanserar Tränarutbildning A Ungdom (TU AU) under första kvartalet 2018. Utbildningen tar upp samma kompetensområden som UEFA:s Elite Youth A-utbildning.

Förkunskaper:
Genomförd Tränarutbildning B Ungdom eller UEFA B, alt. Målvaktstränarutbildning A Ungdom.

Kursen A Ungdom är ett nationellt alternativ till UEFA Elite Youth-kursen och tar upp samma kompetensområden. Målsättningen är att komplettera SvFF:s barn- och ungdomstränarutbildning med en kurs som har spetsen riktad mot spelarutveckling i alla avseenden. Den vänder sig till alla ungdomstränare som har en hög ambition att skapa förutsättningar för bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för de spelare de ansvarar för.

Kursen består av två kursmoduler om vardera två dagar. Kursen innehåller två webbperioder med hemuppgifter; WP 1 som sker innan kursens start som en förberedelse för deltagarna och WP 2, mellan kursmodulerna. OBS! Du anmäler dig till båda modulerna samtidigt.
Priset för TUAU är 4200 kr och föreningen kan beviljas idrottslyftsmedel.
OBS! I detta pris ingår inte resa eller logi. Önskas logi kontakta Scandic hotell Nord 060-785 63 00 (uppge Medelpads Fotbollförbund för bästa pris) som du själv betalar separat.
Kursen har sin utgångspunkt i flera frågeställningar såsom:
- Hur utvecklar man föreningens ungdomsspelare till framtida A-lagsspelare?
- Hur skapar man bäst förutsättningar för lärande?
- Vilka färdigheter är viktigast att ha för en fotbollsspelare och hur ska dessa tränas?
- Ska ungdomslagen använda samma spelsystem som A-lagen i föreningarna?
- Hur skapar man ett bestående fotbollsintresse och hur hanterar man dropout-problemen?
- Hur kan man hjälpa spelarna i övergångarna från ungdoms- till seniorfotboll?
- Hur kan man på bästa sätt förbereda unga spelare för framtida karriärövergångar?
- Hur hanterar man den höga tränings- och matchbelastningen som är så vanliga bland unga, ambitiösa spelare?
- Hur planerar och periodiserar man träningen för laget och den enskilde spelaren?

I kursen använder deltagarna sina erfarenheter och sin kompetens för att diskutera aktuella ämnesområden. Teori och praktik blandas och genom webbmiljön får man tillgång till webbinarier och förtydligande texter inom varje område.

- Webbperiod 1: Före första tillfälle
- Kursmodul 1: 19-20 maj
- Webbperiod 2: Mellan modul 1 och modul 2
- Kursmodul 2: 2-3 juni

Program:
Dag 1 (19/5)
08.30 Inledning
09.00-10.30 Teori 1 - Beskrivning av spelet - spelsystem
10.30-10.45 Fika
10.45-12.00 Teori 2 - Spelarens färdigheter - spelarutveckling
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Teori 3 - Ledarskap - perspektiv på spelarutveckling
14.00-14.15 Bensträckare
14.15-15.45 Teori 4 - Ledarskap - spelaren i en helhet och karriärövergångar
15.45-16.00 Fika
16.00-17.00 Teori 5 - Ledarskap - lärande och lärandemetoder
17.00-17.15 Avslutning

Dag 2 (20/5)
08.30-08.45 Inledning - återkoppling till dag 1
08.45-10.00 Teori 6 - Framtidens spelare - träningsprinciper
10.00-10.15 Fika
10.15-12.00 Teori 7 - Planering, periodisering och planering av praktik
12.00-13.00 Lunch, ombyte och transport till praktikplats
13.30-16.30 Praktik
16.45-17.15 Reflektioner över praktiken och genomgång av webbuppgifter

Dag 3 (2/6)
08.30-08.45 Inledning
08.45-09.45 Teori 8 - Redovisningar av Webbuppgift 1
09.45-10.00 Fika
10.00-11.00 Teori 8 forts. - Redovisningar av Webbuppgift 1
11.15-12.45 Teori 9 - Redovisningar av Webbuppgift 5
12.45-13.45 Lunch
13.45-15.15 Teori 10 - Redovisning av Webbuppgift 2
15.15-15.30 Fika
15.30-17.00 Teori 11 - Fotbollens ledarskap
17.00- 17.15 Genomgång om den praktiska uppgiften dag 4
Avslutning

Dag 4 (3/6)
08.30-08.45 Praktik 2 - Coachning under match (halva gruppen)
08.30-10.00 Teori 12 - Redovisning av Webbuppgift 4 (halva gruppen)
10.30-12.30 Praktik 3 - Coachning under match (halva gruppen)
11.00-12.30 Teori 13 - Redovisning av Webbuppgift 4 (halva gruppen)
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Teori 14 - Utvärdering praktik, reflektioner och å