Tränarutbildning A Ungdom, 2020-11-14 t.o.m. 2020-12-13

Utbildning
Tränarutbildning A Ungdom
Plats
Nordichallen
Arrangör
Medelpads Fotbollförbund
Startdatum
2020-11-14
Slutdatum
2020-12-13
Antal platser
24 (6 lediga)
Avgift
5 000,00 SEK
Utbildningsansvarig
Peter Nordlinder, peter.nordlinder@medelpadsff.se
Sista anmälningsdag
2020-11-08
Instruktör
Tommy Lerstrand, tommylerstrand@gmail.com
Fredrik Karlström, fredrik.karlstrom23@gmail.com
Beskrivning

Nytt datum
Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning A ungdom vänder sig till alla ungdomstränare med ambition att leda och coacha sina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalite när det gäller träningsinnehåll och individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare. Kursen består av 4 dagar á åtta timmar. Innan kursstart och mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.

Dagens unga spelare ställer höga krav på träningsinnehåll, coaching och individuell uppföljning och återkoppling. En noggrant planerad verksamhet med hög kvalitet i alla delar är ett måste för att uppnå bästa möjliga resultat. Tränarutbildning A ungdom erbjuder en omfattande kursplanmed de senaste rönen inom fotbollspsykologi, fotbollsfys samt taktiska delar i spelet och tränarens coaching under match.

Kursinnehållet riktar sig i första hand till tränare för spelare i de övre tonåren, men är i högsta grad användbart för tränare som är ansvariga för yngre spelare.
Kursen utgör ett fullgott alternativ till UEFA Elite Youth A och har samma målsättning - att ge tränare möjlighet att stödja sina ungdomsspelare i deras utveckling och möta spelarnas krav på bästa möjliga tränaing, match och vägledning.

Kursen innebär en progression i förhållande till innehållet i SvFF tränarutbilnding B ungdom och UEFA B. Även tränare med diplom från högre kurser är välkomna att delta eftersom tränarutbildning A ungdom utgör ett viktigt kompetenstillskott för alla tränare.

Anmäl dig till detta utbildningstillfälle