Godkända instruktörer

Nedan instruktörer är av SvFF godkända att hålla tränarutbildningar i Medelpads FF efter licensfortbildning 18-19 februari 2017.

Namn C-Diplom B Ungdom Målv C Målv B A ungdom
Andreas Bergström X
Dick Svedin X X
Gabriel Simander X X
Göran Norberg X
Håkan Högback X X
Mikael Häggqvist X X X
Tommy Lerstrand X X X
Joakim Strömblad X X