Kommande domarutbildningar

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information

Medelpads FF:s domarkommitté har tagit beslut att samtliga distriktsdomare skall varje år uppvisa ett gilltigt och klanderfritt belastningsregisterutdrag för att få döma fotboll på distriktsnivå. Inget uppvisat registerutdrag = inga tillsatta matcher från MFF.

Detta beslut grundar sig på RF:s beslut gällande från och med 1/1 2020 att alla som jobbar inom idrotten som är över 15 år och jobbar med eller runt omkring barn under 18 år skall uppvisa belastningsregisterutdrag.

Telefon 060-56 61 66
E-post kansli@medelpadsff.se
Besök Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall