Digitala domararvodessystemet

Välkommen till arvodessystemet

För att digitala arvoden ska fungera på bästa sätt är det viktigt att alltid logga in och ut ur arvodessystemet. Det är endast vid inloggning som systemet uppdateras med matcher och uppdrag.

Se till att alltid logga ut när du är klar med dina uppdrag.

Förening - manual samt frågor och svar Klicka här
Domare - manual samt frågor och svar Klicka här

Klicka här för att Logga in