Domarkommittén

  • Roger Backlund Ordförande dommarkommittén
  • Linda Söderberg Adj Damcoach
  • Michael Lie Utbildning
  • Jan Öberg Utbildning
  • Birile Elias Adj, Utbildning, Implementering