Utbildning

Utbildning

MÅLVAKTSTRÄNARUTBILDNING B
2 dagar med första tillfället söndag 31 oktober.
Anmälan öppen nu via hemsidan.
 
Kursen är en fördjupning av de områden som finns i C-diplom och behandlar målvaktsspelet från och med 15 års ålder till och med inledningen av seniorverksamheten. Lärandet och olika psykologiska faktorer som förekommer i fotboll tas upp i ett större perspektiv.
I avsnitten om det kollektiva anfallsspelet och försvarsspelet samt omställningar får deltagaren en omfattande redogörelse för spelets olika skeden. Målvaktens uppgifter i anfallsspelet – delta i speluppbyggnaden och vid kontring – och i försvarsspelet – förhindra motståndarna att avsluta och rädda avslut – finns med som teman i ett omfattande övningsförråd. Lagets försvarsspel vid fasta situationer och lagets sätt att spela enligt utgångspositioner, spelartyper och roller, det vill säga lagets spelsystem, uppmärksammas i separata avsnitt.
 
Ju äldre spelarna blir desto mer blir det matchen som styr innehållet i träningen. Hur målvaktstränaren kan analysera målvaktsspelet under matcher från helheten ner till detaljerna beskrivs på ett utförligt sätt liksom hur målvaktstränaren kan använda analysen som underlag vid träningsplaneringen.
 
Den del av kursen som behandlar fysisk träning präglas av att målvaktsträning och fysisk träning bör integreras. Målvaktsspelet står i centrum med utgångspunkt från vilka krav spelet ställer på målvakten.
Även i denna kurs finns ett gediget webbmaterial som inspirationskällor – fördjupande intervjuer, filmer, övningar och hela träningspass. Precis som i C-diplom står svensk fotbolls värdegrund i centrum. Alla är välkomna i en tillgänglig verksamhet präglad av kvalitet, ansvarskänsla och omtänksamhet.
Varmt välkommen till Svenska Fotbollförbundets målvaktstränarutbildning B-diplom!
 
Kan vara en bild av text