Dokument tävling

Vanliga frågor kring tävling

I samtliga distriktsserier senior samt all 11 mot 11 ungdomsfotboll där MFF tillsätter domare finns det möjlighet att flytta matcher detta ska göras isamförstånd med motståndare och i god tid. Ansökan om matchändring görs på formulär som finns under tävling på denna sida. Ansökan görs efter att man kollat med motståndare att det är ok för dem att spela på nytt speldatum. Övrig information om hur långt i förväg man måste ansöka om matchändring och vilka avgifter som tas ut finns beskrivet i våra tävlingsbetsämmelser . Matchändring som avviker från våra tävlingsbestämmelser kan avslås om inte särskilda skäl föreligger.

Antalet domare räcker inte till för att spela för många matcher på samma dag eller flera dagar i rad. För att kunna säkerställa att samtliga matcher döms av behöriga domare har MFF tagit fram speldagar för samtliga serier som domartillsätts av distriktet.

I ungdomsfotbollen från div. 7 till och med div. 4 där föreningen själva ordnar domare så lottas serien med en speldag som anges som sista speldag. Detta innebär att man behöver inte spela på den dagen matchen är uppsatt utan med överenskommelse med motståndaren kan man spela matchen tidigare under samma vecka utifrån era förutsättningar. Måste man spela den veckan matchen är uppsatt på? Nej det behöver man inte, man kan både spela tidigare eller senare. Det enda som begränsar är att alla matcher måste vara spelad före lottad series sista match. Om serien är lottad över hela säsongen med både vårsäsong och höstsäsong så gäller att alla vårens matcher måste vara spelade före höstomgångens första match.

Resultatrapportering

Direkt efter matchen skall ni sms:a in resultatet. En oskriven regel är att hemmalagets ledare ansvarar för detta. Detta görs till nummer 0730 126 126. På meddelandet skriver ni matchnummret mellanslag antal hemma mål mellanslag antal bortamål. Ex: 220101045 4 1 alternativt kan man ha bindesstreck mellan hemmamål och bortamål, Ex: 220101045 4-1

OBSERVERA att ingen annan text får skrivas i meddelandet, då kommer det ej att fungera.

Telefon 060-56 61 66
E-post kansli@medelpadsff.se
Besök Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall