Avgifter

Att delta i seriespel kostar lite för föreningen. Det finns kostnader som: anmälningsavgifter, domararvoden och försäkringar. Vi försöker att hålla kostnaderna så långa som möjligt så att alla kan delta.

OBS - Detta kommer justeras under 2021

Arvode för domare som dömer barn- och ungdomsmatcher

Domarersättningar SvFF MFF 2021 (5).pdf