AVSTÄNGD SPELARE

Spelare som avstängs i seriematch får heller inte delta i annan tävling i distriktsserierna under tiden för avstängningen tills avstängningen avtjänats i den serie där regelbrottet skedde. Detta gäller:

  • Vid 3 stycken erhållna varningar i samma serie
  • Utvisning i form av rött kort, både lindrig eller grov utvisning/avvisning
  • Vid grov utvisning får spelaren åter spela matcher i samtliga föreningens lag efter att ha stått över en match i den serie regelbrottet skedde, fram till dess att ev. ytterligare bestraffning utdelas och meddelas från DpU. Om ytterligare bestraffning sker framgår det av beslut från DpU huruvida på vilka vilkor man är avstängd.

  • Notera att Fogis bara är ett hjälpmedel när det gäller ackumulering av varningar och utvisningar. Föreningen och laget är själva ansvariga att notera varningar och utvisningar på sina spelare och ledare och se till att de de står över de matcher de skall enligt reglementet.

Övriga bestämmelser för utvisningar, avstängningar och avvisningar finns reglerade i våra tävlingsbestämmelser 

Telefon 060-56 61 66
E-post kansli@medelpadsff.se
Besök Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall

Disciplinutskottet

  • Claes Nyman Ordf. Disciplinutskottet
  • Sverker Andersson
  • Camilla Rusth
  • Helen Caro
  • Roger Magnusson Adj. Sekreterare
  • Anders Westlund