Aktuella domarutbildningar

FORTBILDNINGSKURSER

Kursdagar är bestämt för fortbildningskurserna för 2021. Gäller alltså domare som genomgått grundutbildning. Kursen är obligatorisk för att få döma fotboll 2021. Årets kurser kommer att bli digitala och genomföras i Zoom under en valfri lördag enligt nedan.

Kursdagar är 6 mars, 20 mars, eller 27 mars.

Det är fritt att anmäla sig till den kurs som passar bäst, men vi ser gärna att våra klassificerade div.4 domare anmäler sig till 6 mars och de som enbart dömt ett eller två år till kursen 20 mars. För att inte det ska bli alltför ojämnt deltagande till kurserna ska ni i anmälan ange en alternativ kursdag ni kan gå istället. Regelprov kommer under kursen, däremot sker löptest vid ett senare tillfälle.

GRUNDKURS STEG 1 

Nyutbildning för domare som vill bli distriktsdomare (ungdomsdomare utbildas i hemmaföreningen) är ännu inte bestämt kursdatum. Detta pga. att kursen bedrivs med fysisk närvaro då en hel del praktikövningar ingår. I rådande pandemiläge är det osäkert när vi har möjlighet att köra denna kurs. Så fort omständigheterna tillåter kommer kursen att köras. Senast i slutet på juli blir denna kurs som är två dagar en helg lördag-söndag. sedan ingår även att delta i några praktikmatcher med hjälp av en instruktör.

Domarutbildningar 2021

Vi kommer under 2021 genomföra domarutbildningar. Dessa utbildningar kommer att genomföras digitalt.

Av samtliga deltagare krävs det:

  1. Dator
  2. Webbkamera till datorn
  3. Mikrofon till datorn
  4. Deltagaren ska sitta i en lugn miljö (likt skola/arbetsplats)
  5. 100% närvaro vid datorn

Kommande domarutbildningar

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information

Kontakta mig

Jag svarar gärna på dina frågor angående domarutbildning