Om Tränarutbildning

Din insats som ledare och tränare är viktig och betyder mycket för svensk fotboll. Fotbollen myllrar av liv och glädje – tiotusentals barn, ungdomar och vuxna tränar, spelar och kämpar på våra planer och idrottsplatser runt om i landet – varje dag. Spelarna behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla spelare till ett livslångt fotbollsintresse.

Knappt 10.000 personer är årligen delaktiga i SvFF:s tränarutbildning, allt från Tränarutbildning C till UEFA Pro.

Sedan 2007 finns tränarutbildningarna UEFA B-, Avancerad- och Pro-nivå. Under 2014 infördes också UEFA Elite Youth A. Dessa benämningar har UEFA fastställt för en gemensam europeisk tränarutbildning. Från och med 2016 är UEFA B reviderad, se mer under fliken tränarutbildning fotboll och sedan UEFA B.

I januari 2015 infördes även en nationell barn- och ungdomstränarutbildning, Tränarutbildning C och Tränarutbildning B Ungdom.

Senaste tillskottet till våra tränarutbildningar är Tränarutbildning Futsal som blev klar i början av 2019.

Tränarutbildningens nya struktur beskrivs enligt nedan:

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Tränare och ledare på alla nivåer.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 3 mot 3.

Omfattning

Modul 1 (8 h) - Hemuppgifter (8 h) - Modul 2 (8 h)

Innehåll

Som deltagare får du en grundläggande förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Du lär dig att hitta och använda utbildningens kursmaterial digitalt vilket du kommer att ha nytta av i arbetet med ditt lag. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och under modul 2 kommer du att få reflektera kring uppgifterna tillsammans med deltagare som jobbar med spelare i liknande ålder som dig själv.

Mer information om utbildningens upplägg och innehåll:

Arrangör

Distriktsförbunden.

Frågor om kursinnehåll:

Förkunskaper

Tränarutbildning C.

Målgrupp

Barn- och ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 7 mot 7.

Omfattning

Förförståelse (1 h) - Modul 1 (16 h) - Hemuppgifter (8 h) - Modul 2 (16 h)

Innehåll

Tränarutbildning B Ungdom bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning C och är inriktad mot barn- och ungdomsfotboll. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och du lär dig att anpassa utbildningsmaterialet efter dina förutsättningar.

Mer information om upplägg och innehåll:

Arrangör

Distriktsförbunden.

Frågor om kursinnehåll:

Förkunskaper

Tränarutbildning B Ungdom, UEFA B eller högre Tränarutbildning.

Målgrupp

Ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 11 mot 11.

Omfattning

Förförståelse (8–16 h) - Modul 1 (16 h) - Hemuppgifter (16 h) - Modul 2 (16 h)

Innehåll

Tränarutbildning A Ungdom bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning B Ungdom och är inriktad mot spelarutveckling inom ungdomsfotboll. Utbildningen fokuserar på att  stödja spelarna i deras utveckling inom områdena Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys. Mellan de kursmodulerna genomförs hemuppgifter i hemmiljön som inkluderar att genomföra träningspass och aktiviteter med särskilda teman, skapa övningar och planeringar, se webbinarier samt läsa texter inom kursens olika ämnesområden.

Mer information om upplägg och innehåll:

Arrangör

Distriktsförbunden.

Frågor om kursinnehåll:

Förkunskaper

Tränarutbildning C samt ett års praktik.

Målgrupp

Tränare i våra distrikts- och förbundsserier.

Omfattning

Förförståelse (4-8 h) - Modul 1 (16 h) - Hemuppgifter (8 h) - Modul 2 (16 h) – hemuppgifter (8 h) – Modul 3 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 4 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 5 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 6 (8 h) – Modul 7 (16 h)

Innehåll

Tränarutbildning UEFA B bygger vidare på Svenska Fotbollförbundets spelautbildningsplan för spelformen 11 mot 11. Innehållet speglar den kompetens som en modern tränare bör ha för att leda utvecklingen av sitt lag och spelare inom ämnesområdena Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys. Att coacha sitt lag i match har en central roll i kursen. Med analysen från matchen planerar kursdeltagaren, med fokus på det egna laget, den kommande veckan mot nästa match.

Samtliga hemuppgifter dokumenteras och redovisas i kursens digitala klassrum. Kursdeltagare erhåller värdefull feedback från tränarutbildarna.

Mer information om upplägg och innehåll:

Arrangör

Distriktsförbunden.

Frågor om kursinnehåll:

Förkunskaper

Tränarutbildning UEFA B.

Målgrupp

Tränare verksamma på en hög seniornivå (div 3 herrar och div 2 dam eller högre) samt du som arbetar inom en elitklubb som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna, 16-19 år.

Omfattning

8 kursmoduler. Fem av dessa är över tre vardagar på Bosön. Tre kursmoduler genomförs över dagen i s.k mikrogrupp. Tre till fyra deltagare samlas i en deltagares klubbmiljö och genomför mikromodulens uppgifter. Före första kursmodulen och mellan varje kursmodul ingår 5-8 hemuppgifter. UEFA A beräknas ta ca 180 h att genomföra inklusive hemuppgifterna mellan kursmodulerna.

Innehåll

Tränarutbildning UEFA A fördjupar och problematiserar innehållet från Tränarutbildning UEFA B. Kursen är tydligt inriktad på kursdeltagarens vecka med laget och ledarteamet. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Spelet är mer inriktat mot kommande motståndare än UEFA B.

Mer information om upplägg och innehåll:

Ekonomi

Tränarutbildning UEFA A kostar 48 000 kr. Resor till och från kursmodulerna ingår inte i avgiften. Eventuella övernattningar i samband med mikrogruppsträffarna ingår heller inte i avgiften.

Ansökan

Ansökningspseioden är nu stängd. Deadline var den 15 november 2020.
Antagningsbesked skickas ut senast i slutet av vecka 50.

Arrangör

Svenska Fotbollförbundet.

Förkunskaper

Tränarutbildning UEFA A.

Målgrupp

Tränare verksamma i den elitförberedande spelarutbildningen för 16-19 år, samt skolinstruktörer på NIU-verksamheten.

Omfattning

Tre kursmoduler på Bosön samt tre mikromoduler i klubbmiljöer hos varandra. Kursmodul 1 och 2 omfattar respektive fyra dagar, kursmodul 3 omfattar två dagar. Ett mikrobesök över en dag med handledare och två kursdeltagare sker i varje deltagarens klubbmiljö mellan modul 1 och 3.

UEFA Elite Youth A beräknas omfatta ca 120 h.

Innehåll

Tränarutbildning UEFA Elite Youth A fördjupar och problematiserar innehållet från Tränarutbildning UEFA A, tydligt inriktat på elitförberedande ungdomar 16-19 år. Som deltagare får du arbeta med helheten inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys, för att inom varje delområde nå ner till den individuella spelaren.

Spelet är mer inriktat mot spelartyper och roller än UEFA A. Fotbollens ledarskap innehåller bl.a karriärövergångar och individuell feedback. Fotbollsfys behandlar bl.a individuell periodisering för unga spelare. Mer information om upplägg och innehåll finns här.

Ekonomi

Tränarutbildning UEFA Elite Youth A kostar 28 000 kr. Resor till och från kursmodulerna ingår inte i avgiften. Resor till och från mikromodulerna ingår heller inte i kursavgiften liksom eventuell övernattning vid dessa träffar.

Ansökan

När utbildningen är tillgänglig för att söka finns länk här.

Arrangör

Svenska Fotbollförbundet.

Förkunskaper

Tränarutbildning UEFA A.

Målgrupp och antal deltagare

Tränare på professionell och hög nationell nivå.
I dagsläget tillåter UEFA att SvFF tar in 10 deltagare varje år.

Omfattning

9 kursmoduler totalt. En av modulerna genomförs på resande fot där vi tittar på och analyserar internationell fotboll. Den första modulen är fem dagar och de övriga sträcker sig över fyra dagar. Utöver dessa moduler genomförs 4-5 dagars handledarbesök i kursdeltagarens hemmiljö.

UEFA PRO beräknas omfatta ca 400 timmar inklusive hembesök och uppgifter mellan kursmodulerna. Totalt pågår kursen under cirka 22 månader.

Innehåll

Tränarutbildning UEFA PRO fördjupar innehållet från Tränarutbildning UEFA A. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Utöver dessa delar har vi också inslag om ex. media och fackliga/juridiska frågor.

Parallellt med kursmodulerna jobbar kursdeltagarna kontinuerligt under kursens gång med en portfolio/dagbok. Vi har ambitionen att i största möjliga mån utgå från deltagarnas hemmamiljöer. 

Ekonomi

Tränarutbildning UEFA PRO kostar 120 000 kr. Resor till och från kursmodulerna ingår inte i avgiften.

Ansökan

Inbjudan till Uefa Pro-utbildningen 2021-22 är nu offentliggjord.
Deadline för ansökan är 20 november.

Arrangör

Svenska Fotbollförbundet.

Kontaktuppgifter UEFA PRO

Förkunskaper

Minst sju års spel på högsta nationella nivå, dvs damallsvenskan respektive herrallsvenskan. Spel utomlands i aktuellt lands högsta nationella serie kan också tillgodoräknas.

Målgrupp

Spelare eller före detta spelare med erfarenhet från högsta nationella nivå som har ambitioner att bli tränare.

Omfattning

5 kursmoduler över fyra dagar på Bosön.

Före första kursmodulen och mellan varje kursmodul ingår 5-8 hemuppgifter. Hemuppgifterna kräver att kursdeltagaren har ett lag att praktisera på. Är du inte tränare än behöver du ordna praktikgrupp för dina hemuppgifter.

UEFA CBA Elit beräknas ta 230 h att genomföra inklusive hemuppgifterna mellan kursmodulerna.

Innehåll

Tränarutbildning UEFA CBA Elit inleds med en kursmodul med barn- och ungdomsfotboll. Referensramar från kursens delar Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys ges innan kursen fördjupar innehållet från Tränarutbildning UEFA B och övergår till A-nivå.

Kursens andra del är tydligt inriktad på kursdeltagarens vecka med laget och ledarteamet. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Kursen avslutas med en seminariemodul där du som deltagare redovisar dina uppgifter för kurskamraterna. Mer information om upplägg och innehåll finns här.

Ekonomi

Tränarutbildning UEFA CBA Elit kostar 48 000 kr. Resor till och från kursmodulerna ingår inte i avgiften.

Ansökan

Anmälan är öppen. Sista anmälningsdag är 10 augusti.

Arrangör

Svenska Fotbollförbundet.

Förkunskaper

Diplom från följande tränarutbildningar:

  • UEFA B
  • UEFA A
  • UEFA MV A
  • UEFA PRO

När en kursdeltagare fullföljer någon av ovanstående kurser med godkänt resultat får man automatiskt en tränarlicens samtidigt som kursdiplomet. Licensen är digital och levereras via en app i tränarens mobiltelefon.

Diplom vs Licens

Observera skillnaden mellan att ha ett kursdiplom och en gällande licens; Kursdiplomet är endast ett utbildningsbevis och ingen licenshandling, medan licensen omfattas av ovan angivna regler.

Motivet för att införa licenser är dels att UEFA kräver att varje nationsförbund har ett uppdaterat licensregister över tränare som genomgått de aktuella utbildningarna, och dels att en gällande licens är ett bevis på att en tränare genomgår kontinuerlig kompetensutveckling och därmed är uppdaterad. Det är dock viktigt att påpeka att endast de två högsta serierna i herrfotbollen, respektive den högsta serien i damfotbollen, kräver en tränarlicens.

Målgrupp

Tränare vars licenser behöver uppgraderas alternativt nyskapande av licens.

Omfattning

För att erhålla ny licens måste tränaren inom loppet av tre år genomgå av UEFA och SvFF godkänd fortbildning om sammanlagt 16 timmar. Licensen gäller i tre år och måste uppgraderas innan slutdatum för att vara giltig för en ny period om tre år.

Innehåll

Fortbildningen innehåller uppdateringar inom delområdena:

  • Spelet
  • Fotbollens ledarskap
  • Fotbollsfys

SvFF genomför varje år 16 timmars licensfortbildning för tränare med UEFA B-licens. Detta sker regionalt på ett antal platser i landet under ledning av SvFF:s Nationella Tränarutbildare. Likaså genomförs en gemensam licensfortbildning (16 timmar) för A- eller PRO-licensierade tränare (inklusive Elite Youth A) varje år.

Ekonomi

Kontakta SvFF utbildnings- och utvecklingsavdelningen för mer detaljerad info.

Ansökan

När utbildningen är tillgänglig för att söka finns länk här.

Arrangör

SvFF.

UEFA B

UEFA A & Pro

Du som har en tränarutbildning från tidigare, som nu inte längre finns kvar, hittar övergångsregler för dessa i dokumentet nedan. Där får du veta vilken utbildning i den nuvarande utbildningskatalogen som du är berättigad att söka till: